.

HOME

 

 

 

KELTISCHE BOOM ASTROLOGIE

 

 

 

 

Via de zogenaamde Keltische boom kalender kan men het karakter van iemand voorspellen. Volgens de Kelten werd je karakter namelijk bepaald door de boom die over je geboorteperiode heerste. De eigenschappen van je levensboom hadden volgens deze visie een sterke invloed op je persoonlijkheid, gedrag en levensloop. Door overlevering is er in Engeland een boomkalender van dertien bomen. En vanuit

de Poolse mondelinge overlevering is er een van 21 bomen bekend. De Keltische boomkalender onderscheidt 21 bomen die corresponderen

met evenzoveel mensentypen. Het aantal van 21 bomen is geen toeval, want men krijgt dit getal als men de twee heilige getallen 3 en 7 met elkaar vermenigvuldigt. In onderstaande boomkalender regeren de meeste bomen over zowel een periode in het voorjaar als in het najaar. Daarnaast onderscheidt dit systeem vier heilige bomen die zijn verbonden met de eerste dag van elk seizoen (Eik, Beuk, Olijf en Berk).

 

 

 

 

DE KELTISCHE BOOM KALENDER

 

 

 

02 Januari tot 11 Januari -

12 Januari tot 24 Januari -

25 Januari tot 03 Februari -

04 Februari tot 08 Februari -

09 Februari tot 18 Februari -

19 Februari tot 29 Februari -

01 Maart tot 10 Maart -

11 Maart tot 20 Maart -

21 Maart -

22 Maart tot 31 Maart -

01 April tot 10 April -

11 April tot 20 April -

21 April tot 30 April -

01 Mei tot 14 Mei -

15 Mei tot 24 Mei -

25 Mei tot 03 Juni -

04 Juni tot 13 Juni -

14 Juni tot 23 Juni -

24 Juni -

25 Juni tot 04 Juli -

05 Juli tot 14 Juli -

15 Juli tot 25 Juli -

26 Juli tot 04 Augustus -

05 Augustus tot 13 Augustus -

14 Augustus tot 23 Augustus -

24 Augustus tot 02 September -

03 September tot 12 September -

13 September tot 22 September -

23 September -

24 September tot 03 Oktober -

04 Oktober tot 13 Oktober -

14 Oktober tot 23 Oktober -

24 Oktober tot 11 November -

12 November tot 21 November -

22 November tot 01 December -

02 December tot 11 December -

12 December tot 21 December -

22 December -

23 December tot 01 januari -

Denneboom of Spar (De Mysterieuze)
Olm, ook Iep genoemd (De Grootmoedigheid)
Cipres (De Trouw)
Populier (De Onzekerheid)
Ceder (Het Zelfvertrouwen)
Pijnboom of Den (De Speciale)
Treurwilg (De Melancholie)
Lindeboom (De Twijfel)
Eikeboom (De Moedige)
Hazelaar (De Buitengewone)
Lijsterbes (De Gevoeligheid)
Esdoorn (Onafhankelijkheid van Geest)
(Wal)notenboom (De Passie)
Populier (De Onzekerheid)
Kastanjeboom (De Eerlijkheid)
Es (De Ambitie)
Haagbeuk (De Goede Smaak)
Vijgenboom (De vriendelijke gevoelsmens)
Berk (De Inspiratie)
Appelboom (De Liefde)
Denneboom of Spar (De Mysterieuze) 
Olm, ook Iep genoemd (De Grootmoedigheid)
Cipres (De Trouw)
Populier (De Onzekerheid)
Ceder (Het Zelfvertrouwen)
Pijnboom of Den (De Speciale)
Treurwilg (De Melancholie)
Lindeboom (De Twijfel)
Olijfboom (De Wijsheid)
Hazelaar (De Buitengewone)
Lijsterbes (De Gevoeligheid)
Esdoorn (Onafhankelijkheid van Geest)
(Wal)notenboom (De Passie)
Kastanjeboom (De Eerlijkheid)
Es (De Ambitie)
Haagbeuk (De Goede Smaak)
Vijgenboom (De Gevoeligheid)
Beukeboom (De Creativiteit)
Appelboom (De Liefde)

 

 

 

BESCHRIJVING VAN DE BOMEN (alfabetisch).

 

 

 

APPELBOOM (De Liefde) -
Tengere bouw, veel charme, aantrekkingskracht, aangename aura, flirterig, avontuurlijk, gevoelig, altijd verliefd, wil liefhebben en liefgehad worden, trouw en een tedere partner,

erg gul, wetenschappelijke talenten, leeft voor vandaag, een zorgeloze filosoof met fantasie. 

 

 

BERK (De Inspiratie) - 
Levendig, aantrekkelijk, elegant, vriendelijk, bescheiden, houdt niet van extremen,

verafschuwt vulgariteit, houdt van leven in de natuur en stilte, niet erg gepassioneerd, fantasievol, beetje ambitieus, creert een serene en tevreden atmosfeer. 

 

 

BEUKEBOOM (De Creativiteit) - 
Heeft goede smaak, is bezorgd over zijn/haar uiterlijk, materialistisch, goede organisatie

van leven en carire, economisch, goede leider, neemt geen onnodige risico's, redelijk, 
uitstekende levenspartner, dol op fit blijven (diëten, sporten, etc.) 

 

 

CEDER (Het Zelfvertrouwen) - 
Zeldzame schoonheid, weet zich aan te passen, houdt van luxe, goede gezondheid,

absoluut niet verlegen, heeft de neiging om neer te kijken op anderen, zelfbewust, vastberaden, ongeduldig, houdt ervan om indruk te maken op anderen, mulit-getalenteerd, vlijtig, bezit een gezond optimisme, wacht op die ene ware liefde, is in staat

om snelle besluiten te maken.

 

 

CIPRES (De Trouw) - 
Sterk, gespierd, plooibaar, neemt wat het leven te bieden heeft, tevreden, optimistisch, verlangt naar geld en waardering, haat eenzaamheid, gepassioneerde minnaar/minares

die niet snel tevreden is, trouw, eetgebakerd, weerbarstig, schoolmeesterachtig, zorgeloos. 

 

 

 

DENNEBOOM (De Mysterieuze) - 
Buitengewone smaak , waardigheid, gekunsteld, houdt van alles dat mooi is, humeurig,

koppig, neigt naar egoisme maar houdt van degenen die hem na staan, nogal bescheiden,

erg ambitieus, getalenteerd, vlijtig, ontevreden minnaar, heeft veel vrienden, veel vijanden,

erg betrouwbaar. 

 

 

EIK (De Moedige) - 
Robuust karakter, dapper, sterk, meedogenloos, onafhankelijk, verstandig, houdt niet

van veranderingen, houdt zijn voeten stevig op de grond, een actief persoon. 

 

 

ES (De Ambitie) - 
Buitengewoon aantrekkelijk, levendig, impulsief, veeleisend, houd niet van kritiek,

ambitieus, intelligent, getalenteerd, houd ervan om het lot te tarten, kan egoistisch zijn,

erg betrouwbaar, trouw en liefhebber van voorzichtigheid, de brein regeert soms over het 
hart, maar hij/zij neemt het partnerschap erg serieus.

 

 

 

ESDOORN (Onafhankelijkheid van Geest) - 
Geen gewoon persoon, vol met fantasie en originaliteit, verlegen en gereserveerd,

ambitieus, trots, zelfverzekerd, hongerig voor nieuwe ervaringen, soms nerveus,

heeft veel complexiteiten, goed geheugen, leert makkelijk, gecompliceerd liefdesleven,

wil graag indruk maken. 

 

 

 

HAAGBEUK (De Goede Smaak) - 
Van koele schoonheid, let op zijn uiterlijk en conditie, goede smaak, is niet egoistisch,

maakt het leven zo comfortabel mogelijk, leidt een redelijk en gedisciplineerd leven, zoekt 
vriendelijkheid en erkenning in een emotionele partner, droomt van ongewone minnnaars, is zelden gelukkig met zijn gevoelens, wantrouwt meeste mensen, is nooit zeker van zijn beslissingen, erg nauwgezet. 

 

 

HAZELAAR (De Buitengewone) - 
Charmant, niet veeleisend, erg begripvol, weet hoe een indruk te Maken, actieve strijder

voor sociale zaak, populair, stemmig, wispelturige minnaar, eerlijk, tolerante partner,

nauwgezet gevoel voor oordeel.

 

 

 

KASTANJEBOOM (De Eerlijkheid) - 
Van ongewone schoonheid, wil geen indruk op andere maken, goed ontwikkeld gevoel van gerechtigheid, levendig, geinteresseerd, een geboren diplomaat, maar raakt makkelijk 

geirriteerd en wordt snel gevoelig in gezelschap, vaak door een gebrek aan zelfvertrouwen, gedraagt zich soms superieur, voelt zich niet begrepen, heeft maar 1 liefde in zijn/haar

leven, heeft moeite in het vinden van een partner. 

 

 

LIJSTERBES (De Gevoeligheid) - 
Vol met charme, opgewekt, niet egoistisch, houdt ervan om aandacht te trekken, houdt van

het leven, beweging, rusteloosheid, en zelf complicaties, is beide onafhankelijk en afhankelijk, goede smaak, artistiek, gepassioneerd, emotioneel, goed gezelschap, vergeeft niet.

 

 

 

LINDEBOOM (De Twijfel) - 
Accepteert wat het leven geeft in een bedaarde wijze, haat vechten, stress en arbeid,

heeft een hekel aan luiheid en ledigheid, zacht en bedaard, maakt offers voor vrienden,

veel talenten maar niet vasthoudend genoeg om ze tot ontplooiing te brengen, vaak jengelend

en klagerig, erg jaloers maar trouw. 

 

 

 

OLIJFBOOM (DE Wijsheid) - 
Houdt van de zon, warmte en vriendelijke gevoelens, redelijk, evenwichtig, ontwijkt aggressie

en geweld, tolerant, opgewekt, kalm, goed ontwikkeld gevoel voor rechtvaardigheid, gevoelig, meevoelend, vrij van jaloezie, houdt van lezen en het gezelschap van wereldse mensen. 

 

 

OLM (De Grootmoedigheid) - 
Plezierige vorm, smaakvolle kleding, bescheiden eisen, heeft de neiging om fouten niet te vergeven, opgewekt, houdt ervan om te leiden maar niet om te gehoorzamen, eerlijke en

trouwe partner, houdt ervan om beslissingen te maken voor anderen, grootmoedig, gul, 
goed gevoel voor humor, praktisch. 

 

 

PIJNBOOM (De Speciale) - 
Houdt van aangenaam gezelschap, erg robuust, weet hoe hij het leven comfortabel moet maken, erg actief, natuurlijk, goed gezelschap, maar zelden vriendelijk, wordt snel verliefd maar de vlam dooft snel, geeft snel op, alles valt tegen tot hij zijn ideaal heeft gevonden; 

betrouwbaar, practisch. 

 

 

 

POPULIER (De Onzekerheid) - 
Ziet er erg decoratief uit, niet erg zelfverzekerd, alleen dapper als het nodig is, heeft welwillendheid en plezierige omgeving nodig, erg kieskeurig, vaak eenzaam, grote vijandigheid, artistieke aard, kan goed organiseren, neigt naar filosofie, betrouwbaar in elke situatie,

neemt het partnerschap serieus. 

 

 

TREURWILG (De Melancholie) - 
Mooi maar vol met melancholie, aantrekkelijk, erg meevoelend, houdt van alles wat mooi

en smaakvol is, houdt van reizen, een dromer, rusteloos, wispelturig, eerlijk, kan beinvloed worden maar is niet makkelijk om mee te leven, veeleisend, goede intuitie, lijdt in de 
liefde maar vindt soms een verankerende partner. 

 

 

VIJGENBOOM (De Gevoeligheid) - 
Erg sterk, eigenzinnig, onafhankelijk, laat geen tegenstrijdigheden toe in argumenten,

houdt van het leven, zijn familie, kinderen en dieren, een beetje een sociale vlinder,

goed  gevoel voor humor, houdt van ledigheid en luiheid, is van een praktische aard

en intelligent.

 

 

(WAL)NOTENBOOM (De Passie) -
meedogenloos, vreemd en vol met contrasten, vaak egoistisch, aggressief, nobel,

brede horizon, onverwachte reacties, spontaan, ongelimiteerde ambitie, niet flexibel,

moeilijke en ongewone partner, niet altijd geliefd maar vaak bewonderd, ingenieuze

strateeg, erg jaloers en gepassioneerd, maakt geen compromissen.

 

 

 

 

Meer over de boomkalender:

 

'Bomen en Mensen, een oerouderelatie'. van de bomenstichting. ISBN: 905352524-6

Klik op het logo van de bomenstichting om het 320 pagina'stellende boekje te bestellen

of donateur te worden !

 

BOMENSTICHTING

 

 

(Terug) naar meest gestelde vragen pagina>>>  

 

 

© Copyrights by Marcel Gotjé - Native Art & Gifts - 1996 - september 2020

 

 

 

 

Naar boven

 

 

Bezoek gerust één van mijn andere galeries, klik op een miniatuur hieronder.

Please visit one of my other galleries, click on a thumbnail below.

 

Mijn verhaal

Actueel

Healing Branch

Talismans

Drums

Ratels

Houtsnij werk

Paintings

Dreamcatcher

Prayersticks

Kruiden

Witte salie

Mineralen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilten buidels

Medicine jars

Schilden

Wall paintings

Workshops

Vragen

Totemdieren

360° view

Medicijnwiel

Muziek

linken

Betaalinfo

Home

 

 Mail

 

 

CONTACT GEGEVENS    >>>

 

 

 

 

Home >>>