.

HOME

 

 

KRACHT- EN TOTEMDIEREN, UITGEBREIDE BEHANDELING

 

 

Talismans met krachtdieren en beschrijving

>>>

Wat zijn en doen kracht- en totemdieren

>>>

Kracht en totumdieren in het kort

>>>

  

 

Hieronder vind je omschrijvingen van kracht- en totemdieren vanuit verschillende culturen bezien.

Samen met de uitgebreid beschreven symboliek met afbeeldingen in de volgende talisman gallery >>>

kun je een opening vinden naar jou eigen waarheid.

 

Ik wens je veel plezier en opheldering ! 

Marcel Gotjé - Native Art & Gifts. 

 

 

 

 

ADELAAR

Voor de Indianen van de Noordwestkust van Noord-Amerika is de Adelaar het symbool  van vrede en vriendschap.

Daarom wordt dons van de Adelaar tijdens welkomstdansen  en andere ceremoniën voor de gasten uitgestrooid.

Adelaarsveren worden in rituelen gebruikt en gedragen in en op maskers en hoofdtooien.  Bij de Haida is Adelaar

één van de hoofdtotems en veel families bezitten of claimen  het recht deze totem te mogen gebruiken.

 

Pueblo mythologie

De Adelaar wordt hier gezien als een hemelvogel die spiraalsgewijs net zo hoog kon opstijgen 

tot hij door een gat in de hemel verdween en het huis van de zon bereikte.

 

Azteekse mythologie

De oppergod vertelde het volk dat ze zich moesten vestigen op de plek waar de Adelaar op een cactus neerstreek

en een slang zou eten. Deze plek heette toen Tenochtitlan  maar is nu bekend als Mexico-Stad.

 

Egyptische mythologie

De Adelaar staat in de Egyptische hiërogliefen voor de letter “a” en is tevens het symbool 

van de ziel, geest en warmte van het leven. 

 

Meer over de Adelaar en talismans uit hout gesneden >>>

 

 

 

BEER

Een Haida legende vertelt dat een vrouw die bessen aan het plukken was ontvoerd werd door een Beer.

Ze trouwde met de Beer en kreeg vervolgens twee welpen. Beer wordt beschouwd als naaste verwant van de mens

omdat beiden op twee poten kunnen staan en lopen.

 

Griekse mythologie

Bij de Grieken is de Beer gewijd aan Artemis, de godin van de jacht

 

Hindoe mythologie

De Beer is de bron van universele energie die de uitwisseling van de seizoenen regelt.

 

Meer over beer >>>

 

 

BEVER

Een legende van de Indianen van de Noordwestkust van Noord-Amerika vertelt over een vrouw met lang bruin haar

die een dam maakte in een smalle stroom om zodoende een plas te maken om in te zwemmen. Terwijl ze zwom

kletste haar schort steeds op het water. De plas werd een meer en omdat haar man altijd op haar aan het mopperen was,

weigerde ze uit het water te komen. Haar huid bedekte zich met bruin vacht en haar schort veranderde in een staart 

en zo werd zij de eerste Bever.

 

 

BIZON/BUFFEL

Voor de prairie indianen van Noord-Amerika werkten natuur en geest samen bij de ontwikkeling van de symboliek

rond de Buffel. Voor de Oglala Dakota Sioux was de Buffel een manifestatie van het Opperwezen. Hij speelde een

grote rol bij de initiatieriten van deze stammen, die de zonnedans beoefenden, een ritueel van zelfkwelling.

 

De Lakota indianen hebben White Buffalo Woman die hen leerde dat indien zij het juiste handelen gepaard lieten gaan

met het juiste gebed, zij geen strijd om het bestaan hoefden te voeren. Door het wereldse en het goddelijke op juiste wijze

te verenigen, zouden ze alles krijgen wat ze nodig hadden.

 

Meer over de bizon/buffel >>>

 

 

DOLFIJN

Griekse mythologie

De Dolfijn symboliseert het samengaan van de mannelijke zonnewereld en de vrouwelijke, waterrijke “moederschoot”.

Deze verbinding wordt nog bevestigd door de klankovereenkomst tussen het woord Delphis (Dolfijn) en Delphys (schoot).

Men zei dat Apollo zich in een Dolfijn veranderde om zijn vereerders naar zijn heiligdom in Delphi te brengen.

 

In een ander verhaal wordt verteld dat Dionysos zeerovers in Dolfijnen veranderden om zo hun zielen te verlossen.

 

Dolfijn Algemeen

Algemeen symboliseert de dolfijn toverkracht van ademhaling en geluid, speelse intelligentie, 

't kind in jezelf naar buiten laten komen en nieuwe dimensies ontsluieren. 

 

Meer over dolfijnen >>>

 

 

DONDERVOGEL 

Alleen de naam al van dit mythische wezen spreekt tot de verbeelding. Deze grote mythische vogel leeft hoog in de bergen

en was de meest krachtigste van alle spirits. Alleen de prestigieuze en krachtigste “chiefs” hadden Dondervogel als totem.

 

Als Dondervogel honger had at hij walvissen en om deze te vangen nam hij de twee bliksemende slangen die onder zijn

vleugels leefden mee en gooide hen op de aan de oppervlakte zwemmende walvis. De slangen doodde met hun bliksemende tongen het zeezoogdier. Dondervogel dook vanuit de lucht naar beneden en greep met zijn sterke klauwen de walvis beet

en vloog met hem de bergen in om hem daar op te eten. Walvisjagers schilderen daarom op hun kano’s een afbeelding van

de bliksemende slangen en schilderen daar dan weer overheen zodat de walvis de slangen niet ziet. Het zou de

walsvis jagers extra kracht geven.

 

Bij de Kwakiutl zegt men dat het bliksemt en dondert als de “chief” van een Dondervogel-clan overlijdt.

 

Meer over de dondervogel >>>

 

 

FUUT

De onwereldse keelgeluiden en klagende, mysterieuze kreten van de Fuut was voor de bewoners van Vancouver Island

beangstigend en eng. Gezegd wordt dat de Fuut genoegen schiep in het bang maken van mensen op het strand 

of in de kano’s en dan het liefst als het mistig was.

 

HAVIK

Minder vaak afgebeeld dan Raaf, Adelaar of Dondervogel, neemt de Havik toch een belangrijke plaats in

in de spirituele wereld van het bovennatuurlijke.

 

Bij de Haida indianen representeerde Havik de Dondervogel.

 

Meer over de havik >>>

 

 

KIKKER

Sinds kort zijn er pas Kikkers op Queen Charlotte ISlands en legenden leggen uit waarom. Toen de Kikker

voor het eerst een zwarte beer ontmoette was hij bang, vooral omdat dit grote beest voor de lol op hem probeerde

te gaan staan. De Kikker wist te ontsnappen, keerde terug naar zijn dorp en overdacht zijn angstige belevenis. 

Bang dat de beer hem zou gaan zoeken besloot de Kikker het eiland te verlaten

 

Navajo mythologie

Men gelooft dat Kikkers vroeger mensen waren die mais verbouwden om zichzelf te voeden.

Veel zandschilderingen bevatten dan ook afbeeldingen van Kikkers.

 

Egyptische mythologie

De Kikkergodin ‘Hekt’ beschermt pasgeboren baby’s. Ze belichaamt bovendien de kracht 

van het water. De groene Nijl kikker is het symbool van overvloed.

 

Meer over de kikker >>>

 

 

KOLIBRIE

De Kolibrie is de enige vogel die zowel voorwaarts als achterwaarts kan vliegen; men geloofde dat hij boodschappen

van mensen naar goden en van goden naar mensen overbracht. De Kolibrie symboliseert schoonheid, vreugde, snelheid

en wedergeboorte.

 

Azteekse mythologie

Bij de Azteken werd de Kolibrie in verband gebracht met Huitzilopochtli, de oorlogsgod, 

vanwege zijn agressieve gedrag. (Hij valt soms dieren aan die vele malen groter zijn dan hij)

 

Peruaanse mythologie

De Kolibrie die ca. 2000 jaar geleden in het bruine gesteente van de Nazca woestijn in Peru is gegrift, is een van de

vele reusachtige landschapstekeningen die men wel voor heilige paden heeft gehouden die de heiligdommen van de

Nazca stammen met elkaar verbond.

 

Meer over de kolibrie >>>

Naar kolibrie painting >>>

 

 

LIBEL

De essentie van de Libel staat bij de Noord-Amerikaanse Indianen voor het doorbreken

van illusies. Hij is voor hen een boodschapper van verandering.

 

Een legende vertelt dat de Libel eens een draak was en heel wijs. Hij vloog door de nacht en bracht licht met zijn

vurige adem. Door de adem van de draak kwam de kunst van de magie tot leven en de illusie van de gedaanteverandering.

De draak raakte verstrikt in zijn eigen waan. Hij accepteerde een uitdaging om de macht van zijn magie te bewijzen

en veranderde in een Libel. Hierdoor verloor hij zijn macht.

 

Als er een Libel in je buurt komt, moet je dus kijken naar wat er verandering behoeft in je leven.

 

Meer over de libel >>>

 

 

ORKA

Er zijn veel legenden die over deze grote zeezoogdieren gaan. Eén vertelt dat wanneer een Orka gewond raakte

maar niet doodging tijdens de jacht, deze terug kwam en de boot van de visser liet kapseizen.

Een andere legende vertelt dat een Orka een kano met alle inzittenden kon vangen en mee nam onder water naar

de “Stad van de Orka’s”. Eenmaal daar zou iedereen getransformeerd worden in Orka’s.

 

De Haida indianen geloven dat Orka’s verschijnen in de zee op plaatsen waar stamleden zijn verdronken om terug te keren

en met nabestaanden te praten.

 

Inuďt mythologie

Hier is de Orka de verhevenste levensvorm die de Grote Geest heeft geschapen.

 

Meer over de Orka >>>

 

 

OTTER

Volgens de Indianen van de Noord-westkust van Noord-Amerika was de legendarische transformator Raaf aan het

rondreizen om mensen te veranderen in wezens van de dierenwereld, toen hij een man tegen kwam die bezig was een

speer te scherpen met de bedoeling hem (Raaf) te doden. Raaf nam de speer, gooide hem in de onderrug van de man

zodat het net een lange staart leek, en veranderde hem in een otter.

 

Meer over de otter >>>

 

 

PAARD

Algemeen

Het paard stelt de mens in staat op verkenning uit te gaan en zich te bevrijden van de beperkingen van zijn gemeenschap.

Paarden oefenen op de meesten van ons een sterke fascinatie uit. Als we op ze rijden, verheffen we ons boven het aardse

en voelen we ons (opnieuw) machtig. Door de tijden heen is paardrijden door meer dan één dichter vergeleken met vliegen.

Paarden doen ons denken aan de wind en ook het schuimen van de zee.

 

Bij de Indianen

Door de Spanjaarden naar Amerika gebracht, drongen rond 1600 de paarden op de prairie door. Tijdens de twee eeuwen

daarna veranderden stammen als de Dakota Indianen van boeren in jagers, (het omgekeerde van de gangbare ontwikkeling)

daartoe gestimuleerd door de paarden, die het hen gemakkelijk maakten op de grote kudden bizons te jagen.

 

Bij de Kelten

In de Keltische gebieden van Frankrijk en Engeland werd de paardengodin Epona geassocieerd met water, vruchtbaarheid

en dood. De Kelten offerden vaak paarden in de overtuiging dat zij zo het rijdier van hun meesters zouden worden

op hun reis naar het hiernamaals.

 

Bij de Scandinaviërs

Volgens Noorse mythen kunnen paarden de wil van de goden begrijpen. Wodan zelf reed op een geweldig sterke grijze

hengst met acht benen; Sleipnir geheten. Deze magische ros was een nakomeling van de slimme bedriegeer Loki; hij hielp 

bij het bouwen van een muur rond Asgard, het verblijf van de goden.

 

Bij de Hindoes

De Hindoes brengen het paard in verband met de laatste verschijning van Vishnu op aarde, waarbij hij vrede

en verlossing zal brengen.

 

Het paard in de droomsymboliek

Een galopperend paard staat voor extase, ambitie en het emotionele zelf. Omgekeerd duidt een vastgebonden paard aan

dat één van deze dingen wordt beteugeld. Gevleugelde paarden symboliseren roem, welsprekend-heid, poëzie en de muze.

Laat je fantasie meevliegen op zijn vleugels. Volgens de folklore zouden paarden geesten voelen of zien en dingen

vooruit weten, net als honden.

 

Meer over Paard >>>

 

 

RAAF

Voor de Indianen van de Noordwestkust van Noord-Amerika was en is de Raaf het belangrijkste schepsel. Het was Raaf,

de gedaanteverwisselaar; de culturele held; de misleider, die de wereld creeërde. Hij bracht de mensen op de aarde

en gaf hen vuur en water. Hij verdeelde de rivieren, meren en cederbossen over het land en plaatste de zon, maan en

sterren in de hemel, vis in de zee, zalm in de rivier en voedsel op het land. In het bezit van magie en bovennatuurlijke

krachten, kon Raaf zichzelf op elk moment in alles veranderen. Raaf wordt nog steeds geeërd in kunst op bijvoorbeeld

de totempalen van de Haida stammen.

 

Raven talismans uit hout gesneden >>>

 

Keltische mythologie

De Kelten meende dat de Raaf profetische gaven had en hij verschijnt in de gedaante van Badhbh,

de Raaf van de strijd en als Morigan, de oorlogsgodin.

 

Scandinavische mythologie

Volgens de Scandinavische overlevering had de Noorse God Odin twee Raven als zijn boodschappers; Hugin (Kennis)

en Mugin (Geheugen). Aldus mag de Raaf gelden als boodschapper van het grote geestelijke rijk.

 

Griekse mythologie

De Raaf was de waakzame boodschapper en profeet. Hij voorspelde de dood van Plato en Cicero.

 

Meer over de raaf >>>

 

 

SISIUTL

Voor de Kwakiutl Indianen is de Sisiutl de tweekoppige zeeslang. Dit bovennatuurlijke wezen kon zich

in alles transformeren wat hij wilde, inclusief een kano die de eigenaar dan diende te voeden met zeehonden.

De Sisiutl doodde en at het vlees van iedereen die hem zag en als je jezelf waste in zijn bloed veranderde je in steen.

Een legende vertelt dat een man zijn hand op die manier versteende. Ontzagwekkende Sisiutles bewaakten de ingangen

van huizen van bovennatuurlijke wezens en daarom werd de Sisiutl dan ook vaak op of boven deuren van huizen geschilderd.

 

 

SLANG

Bij de indianen van de Noordwestkust van Noord-Amerika wordt de Slang beschouwd als de spirituele bode

tussen de hogere en de lagere wereld.

 

Aboriginal mythologie

De kosmische Slang Yurlunggur krult zich rond de gezusters Wawilak en hun zonen. Dit mythische gebeuren wordt

bij initiatieriten herhaald. De mannen nemen de jongens mee naar een heilige plaats waar vrouwen niet mogen komen.

Als de jongens terugkeren, heeft de Slang ze uitgebraakt en zijn ze als mannen herboren.

 

Noorse mythologie

Hier noemt men de Slang Nidhogg of “de vreselijke bijter” die opgerold ligt aan de wortels 

van de wereldboom Yggdrasil en die de fundamenten van de wereld kan verslinden.

 

Griekse myhtologie

De Slang wordt hier beschouwd als de incarnatie van een overledene.

 

Hindoe mythologie

De Linga, de pilaar die de fallus van de god Shiva voorstelt, wordt bewaakt door Cobra’s. 

De god Vishnu bereed de Cobra van de wijsheid.

 

Egyptische mythologie

Farao’s droegen de heilige Uraeus (Cobra’s) in hun kroon als symbool van hun goddelijke koningschap.

 

Meer over de slang >>>

 

 

SPECHT

De Specht is bij de indianen rechtstreeks verbonden met de hartslag van de aarde zelf

 

Griekse mythologie

De Specht nam zijn plaats in op de heilige troon van Zeus, de god van de donder. Als orakel was de Specht gewijd

aan de krijgsgod Mars omdat veldslagen werden vergezeld van tromgeroffel.

 

Romeinse mythologie

De machtige tovernares Circe werd verliefd op de bosgod Picus. 

Toen hij haar liefde versmaadde veranderde ze hem in een Specht.

 

UIL

Bij de Kwakiutl Indianen hoorde een persoon die zou sterven zijn naam roepen door Uil. Bij de Tsimshian Indianen

geloofde men dat Uil, die gewoonlijk de helper was van de Sjamaan, de dood bracht bij de persoon waar hij overheen vloog.

Uil is ook de stille en wijze schakel naar de spirituele wereld.

 

 

Griekse mythologie:

De Steenuil was het heilige dier van de godin Athena (bijgenaamd de uilogige) en een symbool 

van wijsheid. Hij was de bewaker van de Akropolis.

 

Meer over Uil >>>

 

 

VLINDER

Aboriginal mythologie

De Vlinder wordt gezien als de teruggekeerde ziel van een dode die de gedaante van een rups had aangenomen

om het hiernamaals te bereiken.

 

Maori mythologie

De Vlinder is hier het symbool voor een lang leven en staat bovendien voor onsterfelijkheid.

 

Griekse myhtologie

De godin Psyche wordt vaak als Vlinder afgebeeld. Zelfs Eros, de god van de liefde, raakte in de ban van haar schoonheid.

 

Azteekse mythologie

De Vlinder werdt hier in verband gebracht met vrouwen die in het kraambed stierven. Zulke vrouwen werden

even hoog gehouden als gesneuvelde krijgers. Misschien is het daarom dat de Vlindergodin Itzpapalotl

een bloeddorstige godheid was die regelmatig offers eiste.

 

Meer over de Vlinder >>>

 

 

WOLF

De Wolf is bij de Indianen van de Noordwestkust van Noord-Amerika een belangrijke familietotem en wordt vaak

afgebeeld op persoonlijke bezittingen van diegene die het recht hadden deze totem te gebruiken. Omdat hij een goede

jager is wordt de Wolf vaak geassocieerd met de speciale geestkracht die mannen zich eigen moesten maken om een

goede jager te worden.

 

Keltische mythologie:

In de Keltische mythologie verslond de hemelse Wolf elke avond de zon om het nacht te laten worden.

 

Noorse mythologie:

De Walkuren of oorlogsmaagden reden op Wolven door de lucht en de kosmische Wolf Ferrir, zoon van de god Loki,

verslond Wodan te Ragnorak in de slag waarbij de wereld werd vernietigd.

 

Meer over Wolf >>>

 

 

ZALM

Volgens de Tsimshian leven de Zalmmensen in vijf verschillende dorpen in de zee waarvan de lentezalm aan de verre rand

van de oceaan leeft. In de vroege lente veranderen ze van mens in Zalm en beginnen aan hun reis over de oceaan naar de rivier, intussen de andere zalmmensen waarschuwend hen op verschillende tijden van het jaar te volgen. De vijf soorten

Zalm zijn een belangrijke voedingsbron voor de bewoners van de Noordwestkust van Noord-Amerika.

 

Keltische mythologie

De Zalm wordt geassocieerd met menselijke of goddelijke gedaanteverwisselingen en de overtocht van de ziel.

Een springende Zalm wordt gezien als fallussymbool en het symbool van vruchtbaarheid. Het staat ook voor

spirituele wijsheid en voorspellende vermogens.

 

Noorse mythologie

De god Loki probeerde eens aan de woede van Thor te ontsnappen door in een Zalm te veranderen.

Daarom wordt de Zalm gekoppeld aan vrijheid of ontsnapping.

 

 

Deze pagina:

Totemdieren uitgebreide behandeling

 

 

Wat zijn en doen kracht- en totemdieren

>>>

 

Kracht en totumdieren in het kort

>>>

 

Uitgebreid beschreven symboliek met afbeeldingen in de volgende gallery >>>

 

 

Marcel Gotjé heeft sinds 1996 ervaring als talisman maker.

 

Meer dan 2000 krachtig bezielde amuletten, talismans en andere

ceremoniële-  en krachtobjecten kwamen sinds vorige eeuw uit zijn hand

Alles leren over talismans ? Bezoek de talisman galerie op deze website

van Native Art & Gifts land !   Begin hier >>>

 

 

 

 

 

 

Terug naar meest gestelde vragen pagina >>>

Houtsnij talisman Vosje

 

 

© Copyrights by Marcel Gotjé - Native Art & Gifts - 1996 - maart 2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naar boven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naar boven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naar boven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naar boven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naar boven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naar boven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naar boven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naar boven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naar boven

 

 

Naar boven

 

 

 

 

Beleef de galeries hieronder...

Experience the galleries below...

 

Mijn verhaal

ACTUEEL

Healing Branch

Talismans

Drums

Ratels

Houtsnijwerk

Schilderingen

Dromenvangers

Gebedsstokken

Kruiden

Witte salie

Planten/zaden

Mineralen

 

Geschenken

Vilten buidels

Medicijn

kruikjes

Mini urnen

Schilden

Muur schilderingen

Bijzondere objecten

Workshops

Vragen

Totemdieren

Boom symboliek

360° view

Medicijnwiel

 

Muziek

Supernatural Art gallery

linken

Inspiratie

 

Betaalinfo

Mail

 

 

   Geen reactie op jouw mail ?,

   check ook even je spambox !                 

 

Eloy webdesign - Marcel Gotjé

Contact / vestiging >>>

Sitemap >>>

Disclaimer / voorwaarden >>>

 

 

 

 

Home >>>